HomeNetwerk Toetsen VO

Netwerk Toetsen VO

Lerend netwerk eigentijds toetsen voortgezet onderwijs

Op welke manier kunnen we binnen het voortgezet onderwijs de visie op onderwijs en leren écht de basis laten zijn voor het ontwerp van het onderwijs en de toetsing?

Om dat te onderzoeken hebben we in samenwerking met Tamara van Schilt-Mol (Lector Eigentijds Beoordelen en Beslissen) van de HAN University of Applied Sciences, Kelly Beekman (Lector Technology Enhanced Assessment) van de Fontys University of Applied Sciences hebben we het Lerend Netwerk Eigentijds Toetsen in Voortgezet Onderwijs opgericht.

Als netwerk, bestaande uit 8 vo-scholen, willen we samen onderzoeken op welke manier we binnen het voortgezet onderwijs de visie op onderwijs en leren écht de basis kunnen laten zijn voor het ontwerp van het onderwijs en de toetsing, op zo’n manier dat er meer recht wordt gedaan aan de capaciteiten van leerlingen. Dit willen we doen samen met en van elkaar te leren door kennis uit te wisselen en stappen te zetten.

Achtergrondinformatie

Lees meer meer over de achtergrond van dit netwerk bij beide lectoraten of onze artikelen.

Dit netwerk is een samenwerking tussen Vernieuwenderwijs en de genoemde lectoraten, vanuit het netwerk toetsbekwaamheid

Deelnemende scholen

Schooljaar 2024 – 2025

Uitgangspunten netwerk

1. Maak bewuste en geïnformeerde beslissingen

Maak bewuste en beargumenteerde ontwerpkeuzes over de inrichting van het toetssysteem, gebaseerd op actuele kennis en inzichten (evidence-informed).

2. Maak onderscheid tussen beoordelen en beslissen
Wees je ervan bewust dat beoordelen en beslissen twee verschillende activiteiten zijn die elkaar opvolgen. Gebruik dit om het toetsprogramma in te richten.

3. Verzamel informatie ten behoeve van de beslissing die je wilt nemen
Ontwikkel je onderwijs vanuit de beslissing die je wil nemen over leerlingen. Dit wordt ook wel aangeduid als decision-driven data-collection.

4. Ga in gesprek met leerlingen over de waarde van beoordelen
Het is belangrijk dat de leerling de waarde van informatie uit beoordelingen inziet: feedback krijgen is immers geen garantie voor het gebruiken hiervan.

5. Geef en benut informatierijk beoordelen
Een beoordeling krijgt pas een waarde als de leerling op basis van de beoordeling richting kan geven aan zijn verdere leerproces. Dit vraagt om informatierijk beoordelen.

6. Blijf bewust toetsbekwaam
De kwaliteit van een beoordeling en een beslissing is niet afhankelijk van de (afzonderlijke) toetsactiviteit(en), maar van degene die de beoordeling geeft en beslissing neemt.

Meer over de uitgangspunten kun je lezen in dit artikel.

Vernieuwenderwijs

Als Vernieuwenderwijs helpen we scholen en opleidingen te komen tot krachtig onderwijs. Dit doen we door diensten en producten te bieden op het gebied van visie, curriculumontwerp, toetsing en didactiek.

Nieuwsbrief

Elke week onze artikelen & interessante linkjes ontvangen?

Please wait...

Bedankt, je staat op onze mailinglijst!

Contact

Vernieuwenderwijs B.V.
Kerkenbos 1344
6546 BG Nijmegen

📞 Wessel: 06 194 02 982

📞 Michiel: 06 193 37 715

✉️ info@vernieuwenderwijs.nl

© 2024 · Vernieuwenderwijs