EduNext: een boek over changemakers

Veel scholen zijn bezig hun onderwijs aan te passen, om het zo beter te laten aansluiten bij de huidige en toekomstige maatschappij. Dat is soms best lastig, aangezien wij als docenten vrijwel allemaal zijn onderwezen in het industriële model en er vaak voor zijn opgeleid om binnen dat model les te geven. Het boek EduNext is geschreven om te helpen dat model los te laten en zo je school te transformeren naar een postmodern model.  

Het Transformatierad

EduNext is geschreven door Dirk de Boe en is verbonden aan de gelijknamige organisatie, die scholen helpt te transformeren en daarvoor ook jaarlijks een leerfestival organiseert. Het is een voortzetting van de organisatie Edushock, waar de Boe in 2011 eveneens een boek voor schreef. In het boek EduNext kan dan ook worden gezien als de opvolger van dat boek.

Het boek EduNext gaat middels 9 hoofdstukken, verdeeld over 3 delen in 202 pagina’s, in op welke manier je de school van binnenuit kan transformeren. Centraal daarbij staat het transformatierad: een holistisch model waarvanuit verschillende invalshoeken, aan de hand van situaties, alternatieven en in totaal 40 praktijkvoorbeelden wordt ingegaan op de diverse onderdelen binnen en rondom de school, die je kan transformeren om het onderwijs zo beter te laten aansluiten bij de huidige en toekomstige maatschappij.

Een introductie van onderwijsinnovatie

In het eerste en tevens grootste deel van het boek wordt aan de hand van het transformatierad een groot aantal onderwerpen verkend die momenteel spelen binnen het onderwijs. Zo komen onderwerpen als de leerling als autodidact, formatief toetsen, het afschaffen van de vaste lesuren, het anders vormgeven van je leeromgeving en het hebben een device per leerling voorbij. Bij al deze onderwerpen komen personen, organisaties of bedrijven voorbij die er mee bezig zijn, om je zo als lezer een beeld te geven van de mogelijkheden.

Zo wordt er kort ingegaan op de nakijkcommissie van Frans Droog, waarbij een aantal leerlingen niet de toets maken maar nakijken; het bestaan van het programma Coderdojo, waarmee leerlingen makkelijk kunnen leren programmaren; de democratisch Sudbury School in Gent, waar wekelijks democratische meetings worden gehouden en het Provinciaal Technisch Instituut in Kortrijk, waar leerlingen door middel van intensieve samenwerking leren in de echte wereld.

Dit deel van het boek kan dan ook worden gezien als een introductie van onderwijsinnovatie; een inspiratiedeel. Als je veel met onderwijsinnovatie bezig bent zullen de meeste onderwerpen je bekend voorkomen en zul je waarschijnlijk snel doorgaan naar het tweede deel. Ben je nog niet zo op de hoogte van de onderwijsontwikkelingen dan is dit deel een prettige samenvatting en ben je binnen no-time op de hoogte. Nuttig voor ieder type lezer zijn de voorbeelden, die divers en vaak ook interessant zijn.

Niet vooruit, maar terugdenken

Bij de verschillende onderwerpen wordt gekeken naar de twee uiterste: De huidige situatie en de wenselijk situatie. Het wordt gebruikt om jou als lezer uit te dagen om anders te denken. Daarbij is het de bedoeling dat je niet vooruitdenkt vanuit de huidige situatie, maar terugdenkt vanuit de wenselijk situatie. Dit wordt in het boek omschreven als de provocatiemethode. Een mooie gedachtegang die je op alle vlakken kan toepassen en je die helpt om out-of-the-box te denken.

In het tweede deel van het boek wordt deze manier van denken krachtiger benut en komen er meer ‘provocerendere ideeën’ voorbij. Aan de hand van de invloed die leerlingen, ouders, docenten, directeuren en andere ‘changemakers’ hebben, worden er voorbeelden gegeven van manieren waarop het transformatierad in beweging kan worden gebracht; manieren om bezig te gaan met de onderwerpen die in het eerste deel voorbij komen. Onderwerpen als een droomschool, ideeënforum  voor leerlingen, co-teaching en de kracht van mindets komen hier voorbij. Het handige van dit deel is dat de verschillende actoren los aan bod komen, waarbij er vanuit hun perspectief wordt ingegaan op onderwerpen en vragen die spelen bij het innoveren van de school. Erg diepgaand is het niet, maar middels voorbeelden, situaties en alternatieven helpt het wel om na te denken over de ontwikkelingen die spelen en de rol die jij daarbij kan hebben.

In het laatste, korte deel van het boek wordt er ingegaan op een maatschappij van changemakers. Dit gaat over het bedrijfsleven; wat hebben bedrijven nodig als het om onderwijsinnovatie gaat en op welke manier wordt er binnen bedrijven op de werkvloer en daarboven al aan die innovaties gewerkt, en over de overheid; op welke manier kunnen zij aan scholen de ruimte geven om onderwijsinnovatie mogelijk te maken. Dit alles om te helpen om leerlingen regisseur van hun eigen leren te maken.

Toegankelijk, inspirerend en laagdrempelig

EduNext is toegankelijk geschreven: door prettig taalgebruik en doordat onderzoeken niet de boventoon voeren, helpt dit boek je op een makkelijke manier op de hoogte te zijn van alle ontwikkelen en dilemma’s die spelen rondom onderwijsontwikkelingen. Middels praktijkvoorbeelden en de provocatiemethode wordt je vervolgens getriggerd om de ontwikkelingen en dilemma’s te spiegelen aan je eigen praktijk en daarbij te bedenken op welke manier jij en de andere actoren er invloed op kunnen uitoefenen.

Laagdrempeligheid is daarbij een kernwoord: EduNext is geen boek waarin middels onderzoek diepgaand wordt ingegaan op wat (niet) werkt of waarbij stevige standpunten worden ingenomen; het is een boek wat uitdaagt om te transformeren. Ben je al veel bezig met onderwijsontwikkeling dan zal het grootste deel van het boek je bekend voorkomen en dan is dit boek waarschijnlijk niet voor jou geschreven. Ben je nog niet helemaal op de hoogte van de ontwikkelingen óf ben je op zoek naar inspirerende voorbeelden, dan kan het zeker de moeite waard zijn om dit boek te lezen.

Meer info & Bestellen

 

image_pdfDownload artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vernieuwenderwijs

Als Vernieuwenderwijs helpen we scholen en opleidingen te komen tot krachtig onderwijs. Dit doen we door diensten en producten te bieden op het gebied van visie, curriculumontwerp, toetsing en didactiek.

Nieuwsbrief

Elke week onze artikelen & interessante linkjes ontvangen?

Please wait...

Bedankt, je staat op onze mailinglijst!

Contact

Vernieuwenderwijs B.V.
Kerkenbos 1344
6546 BG Nijmegen

📞 Wessel: 06 194 02 982

📞 Michiel: 06 193 37 715

✉️ info@vernieuwenderwijs.nl

© 2024 · Vernieuwenderwijs