Bestemming New York: 3 interessante scholen

In de week van 16 tm 23 oktober gaan wij, in het kader van een studiereis van onze scholengroep, naar New York. Tijdens deze week bezoeken we met collega’s veel scholen, met als doel meer te leren over onder andere gepersonaliseerd leren, eigenaarschap en bildung. We delen onze bevindingen na deze week graag en als vooruitblik daarop een omschrijving van het Amerikaanse onderwijssysteem en 3 interessante scholen die we gaan bezoeken.

Onderwijs in Amerika

Het onderwijssysteem in Amerika is anders dan dat van Nederland. Enkele belangrijke verschillen zijn (FullbrightCenter, 2013):

Indeling onderwijs
Het basis- en middelbaar onderwijs in Amerika loopt van 6 tot 18 jaar (grades 1-12). De meeste kinderen gaan echter al op hun vijfde naar de kleuterschool, gewoonlijk genoemd kindergarten. Op de kleuterschool ligt de nadruk op het aanleren van sociale vaardigheden. Tegenwoordig wordt er echter ook al aandacht besteed aan rekenen en taal (herkenbaar ?).

  • Middle schools / junior high school: Deze duurt meestal vier jaar en is een combinatie van de laatste jaren van het basisonderwijs en de eerste twee jaar van een middelbare school. Soms ook drie jaar, te weten de eerste drie jaar van het middelbare onderwijs (12-15 jaar, 6+3+3 plan).
  • Senior High School: Deze omvat de laatste drie jaar van de middelbare school (15-18
    jaar, 6+3+3 plan).
  • High school: Deze duurt meestal vier jaar, leerlingen hebben dan de eerste twee jaar op een middle school of primary school gezeten (8+4 plan.)

Hoewel een leerling officieel met 16 jaar van school mag gaan, wordt dit sterk ontmoedigd. De meeste leerlingen blijven op school tot ze 18 zijn en maken het hele programma af.

Beoordelen
In Amerika volgen alle leerlingen één niveau onderwijs, wat deels gekozen kan worden.  De middelbare school wordt niet afgesloten met een landelijk eindexamen zoals het Nederlandse VMBO-, HAVO- en VWO-examen. De beoordeling vindt gedurende het hele jaar plaats. Leerlingen worden beoordeeld op een schaal van A (excellent) tot en met F (fail) of op een schaal van 1 tot 100. De eindcijfers van de leerlingen worden berekend aan de hand van cijfers voor toetsen, deelname in de klas, huiswerk, werkstukken en projecten. In Nederland kies je aan het einde van de basisschool voor een vervolgopleiding, in Amerika maak je een keuze voor verschillende vakkenpakketten op de high school en kun je voor meer beroepsgerichte of voor meer academische vakken kiezen. Aan het einde van de schoolperiode maken zij een SAT test (eindexamen, soort CITO). De score is belangrijk: het bepaald tot welke universiteit je toegang hebt.

Total institute
Een ander belangrijk verschil is dat er op een Amerikaanse high school zeer veel activiteiten plaatsvinden, ook buiten de lesuren, zoals sport, theater e.d. In Nederland is dat niet of veel minder het geval en bedrijf je een sport eerder in verenigingsverband. Amerikaanse scholen hebben daardoor veel meer het karakter van een total institution, dus een instelling die sterk het leven van het individu bepaalt.

Public en Private Schools
Ouders mogen zelf kiezen of ze hun kind naar een openbare school sturen waar het onderwijs gratis is, of naar een particuliere school waar schoolgeld wordt gevraagd. Ongeveer 10% van de leerplichtige kinderen gaat naar een particuliere school. Particuliere scholen hebben dezelfde structuur als openbare scholen, hoewel het onderwijsprogramma van veel onafhankelijke particuliere scholen de leerlingen meer zekerheid geeft op toelating tot een (goede) universiteit

Verantwoordelijkheid
De staten zijn verantwoordelijk voor het onderwijs. Elke staat heeft een State Board of Education, die is onderverdeeld in districts. Deze vallen onder het toezicht van de superintendent of schools en worden bestuurd door besturen die gekozen zijn door de plaatselijke bevolking. De State Board of Education is oa. verantwoordelijk voor: toekenning van fondsen, de certificering van leraren en het vaststellen van de minimum- en maximum leeftijd voor leerplicht (meestal van 6 tot 16), het vaststellen van plaatselijke belastingen, het onderhoud van gebouwen, het bepalen van onderwijsmethodes, het aanstellen van leraren en het kopen van apparatuur. Met andere woorden: het dagelijks management van de scholen

Financiering
Het openbare schoolsysteem wordt voor 40% gefinancierd door de staat zelf, voor 52% vanuit plaatselijke belastingen en voor 8% door de federale regering.

Meer achtergrondinformatie?

Brooklyn Free School


Een public school waarbij democratisch onderwijs ver is doorgevoerd. Leerlingen hebben veel vrijheid en zeggenschap: zij zijn duidelijk eigenaar van hun leerproces. Zo bepalen leerlingen veelal zelf wat ze willen leren, hoe ze dat willen leren en wanneer ze dat willen leren. Het bovenstaande video fragment geeft een duidelijk beeld van de dagelijkse gang van zaken in de school. Erg benieuwd zijn wij uiteraard naar, gezien het feit dat leerlingen geen lesuren, vakken en cijfers hebben, hoe de leerlingen van deze school het doen op de SAT test. Ook erg benieuwd zijn wij naar hoe het eigenaarschap tot uiting komt. Een bijzondere school.

New York Harbor School


Een kleine high school (14 – 18 jaar, 500 leerlingen) dat op Governors Island staat. De school is bedoeld voor leerlingen die later iets willen doen binnen het maritieme werkveld of bezig willen met een andere technische of wetenschappelijke vervolgopleiding. Naast de normale vakken zoals Engels, wiskunde, moderne vreemde taal, science, social studies, kunst, lichamelijke opvoeding en verzorging volgen de leerlingen ook specifiek maritieme vakken. Dit is bijvoorbeeld aquacultuur, zeebiologie en -onderzoek, professioneel duiken, besturen van watervaartuigen en meer. Het is een bijzondere school: relatief klein, een goede samenwerking met bedrijven (om leerlingen voor te bereiden op de toekomst) en het feit dat leerlingen van deze school een hoge mate eigenaarschap ervaren maken ons erg nieuwsgierig.

Harvey Milk School


Een public highschool die in 1985 is opgericht voor homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (sinds 2002 erkend als public school). Deze is destijds in het leven geroepen omdat de genoemde groep leerlingen op reguliere scholen geen veilige leeromgeving geboden kon worden. De school bestaat op het moment van schrijven uit 110 leerlingen verdeeld over 8 klassen. We zijn erg benieuwd hoe deze school omgaat met leerlingenzorg, eigenaarschap en neerzetten van een veilige, creatieve leeromgeving. Ook is er een film gemaakt over Harvey Milk (2008) zelf.

Andere scholen
Naast de bovengenoemde scholen bezoeken we onder andere School of the Future, String Theory School en de Brooklyn Latin School. Het lijkt een erg interessante reis te gaan worden, waar we een grote diversiteit aan scholen gaan bezoeken en waar we hopelijk veel gaan leren.

Vragen?

Heb je vragen over het onderwijs(systeem) of over scholen die we gaan bezoeken? Laat het ons weten! Laat hieronder een reactie achter en wij zullen ons best doen om deze tijdens of na de studiereis te beantwoorden!

image_pdfDownload artikel

One thought on “Bestemming New York: 3 interessante scholen

  1. Ontzettend gaaf dat jullie naar Amerika gaan. Zal met plezier jullie stukken lezen. Dit artikel gaf me al een veel duidelijker beeld van het Amerikaanse onderwijs!
    Groetjes Shauna

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vernieuwenderwijs

Als Vernieuwenderwijs helpen we scholen en opleidingen te komen tot krachtig onderwijs. Dit doen we door diensten en producten te bieden op het gebied van visie, curriculumontwerp, toetsing en didactiek.

Nieuwsbrief

Elke week onze artikelen & interessante linkjes ontvangen?

Please wait...

Bedankt, je staat op onze mailinglijst!

Contact

Vernieuwenderwijs B.V.
Kerkenbos 1344
6546 BG Nijmegen

📞 Wessel: 06 194 02 982

📞 Michiel: 06 193 37 715

✉️ info@vernieuwenderwijs.nl

© 2024 · Vernieuwenderwijs