Dit is er nodig om nieuwe technologie te laten slagen…

Vorige week schreven we een artikel over de 6 belemmeringen die op kunnen treden bij nieuwe technologie in het onderwijs. Maar nu we weten dat deze belemmeringen er zijn, kunnen we ook gaan kijken naar oplossingen! In dit artikel daarom verschillende strategieën om deze problemen op te lossen.

Er zijn veel verschillende manieren en strategieën om barrières en problemen op te lossen als het gaat om de integratie van nieuwe technologie in het onderwijs. Deze worden ingedeeld in vijf verschillende categorieën, met binnen elke categorie strategieën:

1. Komen tot een gedeelde visie en plan over de integratie van technologie

Zowel schoolleiding als docenten moeten meewerken aan een gezamenlijke visie, waarbij de leidende draad moet zijn: hoe kan nieuwe technologie het leren van de leerling bevorderen? Deze gezamenlijke visie is belangrijk, omdat hier het fundament wordt gelegd voor het laten slagen van deze integratie.

2. Schaarste van middelen oplossen

Wanneer er een gezamenlijke visie is, en er gekozen wordt dan komt het aan op deze stap. Zorg dat alle middelen zo eenvoudig mogelijk beschikbaar zijn, dit kan door flexibele oplossingen te kiezen, door ruimte te maken in het rooster of door docenten samen te laten werken.

Maak leerlingen ook eigenaar van de nieuwe technologieën, op deze manier kunnen zij helpen in het nadenken over de toepassingen. Daarnaast kunnen ze snel de nieuwe technologieen zichzelf eigen maken, waardoor ze voor andere docenten de drempel verlagen.

3. Attitudes en overtuigingen veranderen

Faciliteer de mogelijkheid tot experimenteren, waardoor docenten het gevoel hebben dat ze fouten mogen maken. Alleen op die manier kunnen docenten hun attitude en overtuigingen veranderen. Wanneer er het gevoel is dat het ‘moet’, of dat de docent er op afgerekend kan worden zal het niet slagen.

4. Professionele ontwikkeling bieden

Geef docenten de mogelijkheid zich te kunnen ontwikkelen met de nieuwe technologieën. Denk aan: workshops, cursusses, enz. Focus niet alleen op de technologie, maar vooral ook op wat het kan veranderen, verbeteren of vervangen binnen de lessen. Daar moet het tenslotte over gaan!

5. Opnieuw nadenken over beoordelingen.

Bedenk hoe het gebruik van nieuwe technologieën aansluit op landelijk vastgestelde normen en examens. In sommige gevallen is het nodig om digitaal te werken, omdat het examen dit ook vereist. In andere gevallen is het raar om op een iPad de toetsen te maken, terwijl het landelijk eindexamen schriftelijk is. Het gaat er om dat de vaardigheden en kennis die getoetst moet worden overeenstemt met de vorm waarin getoetst moet worden.

image_pdfDownload artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vernieuwenderwijs

Als Vernieuwenderwijs helpen we scholen en opleidingen te komen tot krachtig onderwijs. Dit doen we door samenhangende hoogwaardige diensten en producten te bieden op het gebied van curriculumontwerp, toetsing en didactiek.

Nieuwsbrief

Elke week onze artikelen & interessante linkjes ontvangen?

Please wait...

Bedankt, je staat op onze mailinglijst!

Contact

Vernieuwenderwijs B.V.
Kerkenbos 1344
6546 BG Nijmegen

📞 Wessel: 06 194 02 982

📞 Michiel: 06 193 37 715

✉️ info@vernieuwenderwijs.nl

© 2024 · Vernieuwenderwijs