ROC van Amsterdam: ontwerpen E-tourism Specialist

Samen met MBO College Airport (ROC van Amsterdam) hebben we mogen nadenken over het inrichten van hun nieuwste opleiding: E-tourism Specialist. Het starten van een nieuwe opleiding is spannend en uitdagend, maar zorgt voor enorm veel nieuwe kansen. Soms is het opnieuw uitvinden waardevoller dan restaureren! 

Allereerst hebben wij de ambitie nogmaals scherpgesteld doormiddel van een stille brainstorm. Hierbij had iedereen 2 minuten de tijd om een mindmap te maken met ideeën. Vervolgens moesten zij hun ideeën doorschuiven en verder borduren op de mindmap die je ontving. Op deze wijze kreeg je individueel de tijd om tot ideeën te komen, maar was je toch onderdeel van het groepsproces. 

Na de brainstorm hebben wij het bestaande curriculum vergeleken met een droomscenario. We hebben hierbij de curriculumscan ingezet, waarbij één groep het huidige curriculum als onderwerp kreeg en de andere groep het toekomstige curriculum. Op deze wijze ontstond er een goede schets van de elementen die versteviging konden gebruiken en was het vergelijken gemakkelijker. 

Figuur 1. Snede uit de Curriculumscan (download hier: https://vernieuwenderwijs.nl/curriculumscan/)

Vervolgens hebben wij onszelf afgevraagd of de bestaande visie verstevigd kon worden. Dit hebben wij op speelse wijze verkend met behulp van de Visiekit. Er werden interessante en fijne gesprekken gevoerd, wat erin resulteerde dat er meer gemeenschappelijke taal werd gesproken en de kaders steeds duidelijker werden. 

Figuur 2. Het canvas van de VisieKit (meer info hier: https://vernieuwenderwijs.nl/visiekit/)

Vanuit hier hebben wij ons gefocust op de toetsvisie. Als we dit met zijn allen vinden, wat betekent dit dan voor onze toetsing en wat zegt onderzoek over toetsing? Hiervoor hebben wij met twee groepen gewerkt die ieder een aantal opties op het gebied van toetsing aangeboden kregen. Middels een schaal kon je aangeven of je het hier mee eens, of oneens was. Hierbij is er dus voldoende ruimte voor je eigen interpretatie en gaat het voornamelijk om het gesprek wat gevoerd wordt. Vervolgens konden de groepen elkaars bevindingen delen en werd er in het midden een schaal ingevuld met uitgangspunten voor het toetsbeleid. 

Vervolgens konden wij ons richten op de inrichting van het curriculum. Na een kennisimpuls over leeruitkomsten en leerdoelen hebben wij – met deze nieuwe inzichten – het kwalificatiedossier eens onder de loep genomen en ons afgevraagd of dit helder genoeg is omschreven. Wij kwamen erachter dat het van waarde zou zijn om hier toch zelf leeruitkomsten – in combinatie met bijpassende succescriteria – te formuleren. Als oefening hebben wij geprobeerd één leeruitkomst te schrijven op het hoogste complexiteitsniveau. Na deze oefening kwam er een einde aan deze intensieve, maar prettige tweedaagse. Als afsluiting hebben we kort teruggekeken op de twee dagen en een lijn aangebracht om de vervolgstappen verder te concretiseren. 

In de tussentijd zijn de leeruitkomsten op 3 niveaus uitgeschreven en hebben wij op afstand de groep voorzien van feedback en hebben we meegedacht over het verdere traject. We hebben de derde dag voornamelijk ingericht om na te denken over het verdere ontwerp. Leren door ontwerp en nieuwe inzichten verkrijgen was hierbij het doel. Nu we het fundament hadden staan, konden wij middels Leerflow het curriculum verder vorm geven. Daarnaast konden wij nadenken over de toetsing en toetsen of dit overeenkwam met de onderwijsvisie en toetsvisie. 

Na deze sessie was het tijd om samen opzoek te gaan naar de verdere uitwerking van de periodes en dit hebben wij middels leerbogen gedaan. Waar willen wij de eerste beoordelingen plaats laten vinden, wat gebeurt er als iemand nog niet op het gewenste niveau is? Dit waren sommige van de vragen waar wij een antwoord op hebben kunnen formuleren.

Figuur 3. Foto van ontwerpsessie, waarbij is gewerkt volgens de Leerflow-methodiek (meer info: https://vernieuwenderwijs.nl/leerflow-ontwerp-formatief-handelen/)

Het traject begon met de wens een nieuwe opleiding in te richten en het fundament was door het team zelf al gelegd. Wat wij hebben gedaan was dit verder onder de loep nemen en verstevigen waar nodig. Daarnaast zorgden deze sessies ervoor dat er gemeenschappelijke taal werd gesproken en dat er een consensus ontstond. De vervolgstappen waren nog niet helemaal helder voor het team, maar dit hebben wij middels het backward design principe steeds meer vorm gegeven. Zij vonden deze methodiek een prettige wijze van werken en kregen door het ontwerpen allerlei nieuwe inzichten waarmee zij hun curriculum verder vorm kunnen geven. 

image_pdfDownload artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vernieuwenderwijs

Als Vernieuwenderwijs helpen we scholen en opleidingen te komen tot krachtig onderwijs. Dit doen we door diensten en producten te bieden op het gebied van visie, curriculumontwerp, toetsing en didactiek.

Nieuwsbrief

Elke week onze artikelen & interessante linkjes ontvangen?

Please wait...

Bedankt, je staat op onze mailinglijst!

Contact

Vernieuwenderwijs B.V.
Kerkenbos 1344
6546 BG Nijmegen

📞 Wessel: 06 194 02 982

📞 Michiel: 06 193 37 715

✉️ info@vernieuwenderwijs.nl

© 2024 · Vernieuwenderwijs